Handlingsplan 2009

Avvikle årsmøtet
Medlemsmøte mai/juni
Kurs i samarbeid med fylkesbiblioteket, høsten
Fagseminar med foreningen !les
Forarbeid til kåring av Bibliotekprisen i Sør-Trøndelag 2010
Utlysing av stipend på kr 5000,-
Lobbyarbeid
Profilering/markedsføring av foreningen