Handlingsplan 2010

Invitere organisasjonssekretæren i NBF til et styremøte
Utlysing av stipend
Arrangere medlemsmøte mai/juni
Kurssamarbeid med Fylkesbiblioteket
Aktiv kontakt med kommunepolitikere og andre bibliotekeiere
Arrangere medlemsmøte eller seminar i løpet av høsten

Styrets virksomhet:

Deltagelse på kurs/seminar som er direkte relatert til styrets virksomhet
Et styremedlem i tillegg til det som NBF dekker sentralt, får anledning til å delta på kontaktmøte og organisasjonsmøte