Handlingsplan 2011

– Avholde medlemsmøter og årsmøteseminar
– Utlyse stipend til personlige medlemmer
– Samarbeid med andre lokallag, NFF og Trondheim litteraturhus om arrangement
– Kurssamarbeid med Sør-Trøndelag Fylkesbibliotek
– Aktiv kontakt med kommunepolitikere og andre bibliotekeiere med fokus på valget
– Arbeide med statusrapport – ”kokeboka” – en inspirasjonskilde for medlem og styret
– Bibliotekpris 2011 – innhente forslag og oppnevne jury.
– Bibliotekmøte 2014 i Trondheim?

Styrets virksomhet:
Deltakelse på kurs/seminar som er direkte relatert til styrets virksomhet
Et styremedlem i tillegg til leder får anledning til å delta på NBFs kontaktmøte og organisasjonskurs