Handlingsplan 2012

Stipend øremerket IFLA-deltakelse i Helsinki/Helsingfors, kr. 5000.
Vi lyser ut stipendet på vanlig måte nå i vår.

Samarbeid med andre lokallag, NFF og Trondheim folkebibliotek om arrangement
Særlig viktig med samarbeid grunnet fordeling av kostnader og nettverksbygging.

Kurssamarbeid med Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Vi har gode erfaringer med samarbeid med fylkesbiblioteket, men kan også inngå avtale med andre samarbeidspartnere.

Aktiv kontakt med kommunepolitikere og andre bibliotekeiere
Viktig at NBF følger med og tar signaler fra bibliotekmiljøet. Det blir også satt i gang en politikervervekampanje seinere på året.

Vise fram bibliotekene i Sør-Trøndelag gjennom bloggen, og markedsføring av denne

Tema for 2012:
Bibliotek i kulturhus – medlemsmøte og innlegg i avisene (våren-12)

Storybibliotek og språkkafeer – samarbeid med Trondheim folkebibliotek (avhengig av når det passer for samarbeid) – ser på dette på neste møte.

Ebøker – bruk og formidling (kurs) – satser på et kurs til høsten, her har vi en ressurs i styret; Marit Balstad. Krever en del jobb for å få god kvalitet og markedsføring. (høsten-12)

Bokbad – forfattermøte for medlemmer. For eksempel Johan Mjønes og Eivind Hofstad Evjemo. Samarbeid med Trondheim folkebibliotek (se Storbybibliotek-merknad)

Skolebibliotekaksjon – den årlige aksjonen og innlegg i avisene (høsten-12)

Politikeraksjon – medlemsverving blant politikere. Avventer til mer beskjed etter bibliotekmøtet i Stavanger (vår, sommer, høst-12)

Besøke bibliotek i Sør-Trøndelag – Thrine skal til Oppdal i forbindelse med DKS programslipp, vil da ta turen innom Oppdal folkebibliotek og kulturhus. Ellers tar vi turer som faller seg naturlig ila året.

Virksomhet i styret
Styremøte hver måned. Representasjon i det årlige kontaktmøtet og organisasjonskurset. 1 medlem i tillegg til leder får dra, dvs 2 personer fra styret. I år vil Ann-Kristin delta på organisasjonskurset i mai.