Kontakt

Har du saker som vi i NBF Sør-Trøndelag bør ta opp? Ta kontakt med vår leder:

Anita Sæther
Melhus bibliotek
Tlf: 73 19 55 30/ 416 39 119
E-post: anita.saether@melhus.kommune.no