Kontakt

Har du saker som vi i NBF Trøndelag bør ta opp? Ta kontakt:

Hallfrid Skimmeli
Tlf: 95258268
E-post: nbftrondelag@gmail.com