Om oss

Norsk bibliotekforening Trøndelag jobber for biblioteksaken i vår region. Vi er en lokal avdeling av Norsk Bibliotekforening. Vi har som formål å sette biblioteksaker på dagsorden,  og å fremme utvikling av bibliotekvirksomhet i fylket!

Bli medlem! Innmelding gjøres hos NBF sentralt.

Våre vedtekter