Stipend

Vi deler ut stipend annethvert år fra og med 2016. Neste stipendtildeling blir i 2019. Alle personlige medlemmer av NBF avd. Sør-Trøndelag kan søke. Stipendet skal anvendes til bibliotekfaglige formål, for eksempel studietur, konferanse e.l. Innmelding i NBF gjør du enkelt her!

Stipend 2017

NBF Sør-Trøndelag har gitt et stipend på kr 3000 til Almuth Gastinger som jobber ved NTNU. Hun er medlem i en Open Access-gruppe, og skal i den forbindelse delta på en konferanse i Dresden i september. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre i arbeidet!

 

Som utdannet bibliotekar fra Høgskolen i Oslo 2005, ser Silje nå at det er et behov for påfyll på kompetansen. Hun jobber på en videregående skole, og det er derfor viktig å få en stødig plattform i kunnskap om litteratur rettet mot ungdom. Silje ønsker å skape leseglede hos elevene på skolen, og også bistå lærerne i deres pedagogiske arbeid, være mer ut i «felten» og få til et aktivt bruk av biblioteket. Studiet vil være svært nyttig for den jobben som hun har i dag.

Styret i NBF Sør-Trøndelag syntes dette var en svært god og velbegrunnet søknad, og har lagt særlig vekt på at studiet vil komme mange unge bibliotekbrukere til nytte.

Tidligere vinnere

2015 Silje Ruch, deltakelse på nettstudiet Samtidslitteratur for barn og ungdom ved Norsk Barnebokinstitutt

2013 Gunhild Riiber, deltakelse Det 74. norske Bibliotekmøte i Trondheim

2012 IFLA, VIKO-paper – 2  bibliotekarer fra NTNU Universitetsbiblioteket

2011 Kapittel-festivalen, Stavanger – Gruppe fra Trondheim folkebibliotek

2010  Idea Store, London – Gruppe fra Trondheim folkebibliotek

Innmelding i NBF gjør du enkelt her!