Styret

Styret

Leder: Hallfrid Skimmeli

Nestleder og referent: Marit Veie

Kasserer: Kari Kroknes

Ansvar for hjemmeside og facebookside: Anniken Bjørnes

Øvrige styremedlemmer: Kirsti Tømmervold og Caroline Gudrun Jære Einseth

Varamedlemmer

Bodil B. Breivikås

Gerd-Torild Aune

Tonje Øverland