Virkeplan

  • Følge opp bibliotekpolitikk og bibliotekenes rammevilkår i hele fylket i tråd med målsettingen i NBF
  • Bistå bibliotekene i markering av Nasjonal bibliotekdag
  • Videreføre arbeidet med stipend og bibliotekpris i en egnet form
  • Arrangere medlemsmøter
  • Vurdere tiltak for faglig utvikling i bibliotekene
  • Aktiv medlemsverving