Virkeplan

  • Synliggjøre konsekvenser av den kommende kommunereformen for bibliotekene i Nord-Trøndelag, og samarbeide med fylkesbiblioteket om dette på et seminar i 2015.
  • Skrive samlet pressemelding til lokalavisene ved kutt i personal og/eller mediebudsjett. Samle informasjon fra bibliotekene i Nord-Trøndelag også hvordan satsingen på e-bøker blir behandlet
  • Arbeide for å styrke styrearbeidet. Finne bedre samarbeidsformer
  • Fortsette arbeid med medlemsverving